Guowang Lin

Associate Professor of Division of Laboratory Medicine, Zhujiang Hospital, SMU

Email:1163397387@qq.com


Keywords:

 

Complex trait, tumor genetics, genome-wide association study


Research interests:

Complex disease genetics

Tumor genetics and multi-omics


Selected Publications (* Correspondence author):


1. Guo-Wang Lin#, Caigang Xu#, Kexin Chen#, Hui-Qiang Huang#, Jieping Chen#, Bao Song#, John K C Chan#, Wenyu Li#, Weiping Liu, Lee-Yung Shih, Wen-Yu Chuang, Won Seog Kim, Wen Tan, Rou-Jun Peng, Yurike Laurensia, Daryl Ming Zhe Cheah, DaChuan Huang, Chee Leong Cheng, Yi-Jiun Su, Soo-Yong Tan, Siok-Bian Ng, Tiffany Pooi Ling Tang, Kyudong Han, Vivien Ya-Fan Wang, Wei-Hua Jia, Zhong Pei, Ya-Jun Li, Song Gao, Yongyong Shi, Zhibin Hu, Furen Zhang, Ben Zhang, Yi-Xin Zeng, Hongbing Shen, Lin He, Choon Kiat Ong, Soon Thye Lim, Stephen Chanock, Yok-Lam Kwong, Dongxin Lin, Nathaniel Rothman, Chiea Chuen Khor, Qing Lan, Jin-Xin Bei*, on behalf of the International NKTCL Working Group. Genetic risk of extranodal natural killer T-cell lymphoma: a genome-wide association study in multiple populations. The Lancet Oncology, 2020, 21(2): 306-316


2. Guo-Wang Lin#, Ping Lu#, Tao Zeng, Hui-Ling Tang, Yong-Hong Chen, Shu-Jing Liu, Mei-Mei Gao, Qi-Hua Zhao, Yong-Hong Yi, Yue-Sheng Long*. GAPDH-mediated posttranscriptional regulations of sodium channel Scn1a and Scn3a genes under seizure and ketogenic diet conditions. Neuropharmacology, 2017, 113(Pt A): 480-489


3. Heng Meng#, Hai-Qing Xu#, Lu Yu, Guo-Wang Lin, Na He, Tao Su, Yi-Wu Shi, Bin Li, Jie Wang, Xiao-Rong Liu, Bin Tang, Yue-Sheng Long, Yong-Hong Yi, Wei-Ping Liao*. The SCN1A Mutation Database: Updating Information and Analysis of the Relationships among Genotype, Functional Alteration, and Phenotype. Human mutation, 2015, 36(6):573-80